27. tammi, 2021

Yhteistyötä ja avointa mieltä vaihtoehdoille

Julkaistu: Pirkkalainen 16.12.2020

Vaalit selkeästi värittävät sanailua valtuustossa. Hyvä argumentointi on aina paikallaan, kun muistetaan kunnioittaa yhteisiä pelisääntöjä. Asiallinen ja rakentava faktoihin perustuva kritiikki ansaitsee asialliset vastaukset. Kunnioitetaan toistemme erilaisia näkemyksiä ja sitä, että meillä on erilaiset arvot ja monesti tavoittelemme niin erilaista maailmaa.

Valtuutettu Alamäen viittaus keskusteluihin, joita kunnanhallituksen sisäisissä kokouksissa on käyty, vaatii täsmennystä. Julkiseen kommenttiin on hyvä saada julkinen vastaus, eli mikä aloitteissani on aiheuttanut hilpeyttä KH:n kokouksissa, Jukka?

Tässä aloitteeni muistutuksena: aloite ”Pirkkalan nostamisesta puurakentamisen pilottikunnaksi” 2017 joka perustuu ekologisesti kestävään rakentamiseen, on mielestäni hyvinkin ajankohtainen eikä pitäisi herättää hilpeyttä. Aloite ”Kustannusselvitys ja arviointi siitä, mitä ulkoistettuja palveluja pitäisi ottaa takaisin kunnan omaksi toiminnaksi” 12/2019. Tämän taustalla on jyrkässä nousussa olevat lastensuojelun kustannukset ja ikääntyneiden palveluasuminen.

Aloite ”Lapsiystävällinen kunta -kehittämisohjelmaan hakeminen” 2/2020 ei saanut kannatusta. Meidän tavoitteemme on lapsiperheiden varhainen tukeminen. Tämä olisi tukenut myös sitä. Toinen samaan aiheeseen liittyvä aloitteeni oli ”Ennaltaehkäisevän tuen lisäämisestä riskiperheille sekä palkkaamalla perinteisiä kodinhoitajia” 9/2020.

Marraskuussa 2020 esitin aloitteessani, että ”Päätöksenteon tueksi vaihtoehtojen kartoitus ratikalle ennen sitoutumista ratikan rakennuspäätökseen”. Toivottavasti viime valtuuston päätös ei tee tyhjäksi tätä aloitetta, sillä MAL-sopimuksessa, johon kuntamme on sitoutunut, sanotaan selkeästi, että ”Tampere ja Pirkkala käynnistävät kohti toteuttamista tähtäävän hankesuunnitelman laatimisen vuoden 2021 aikana”. Tähän 38 valtuuston jäsentä valitettavasti myönsivät 70 000 suunnittelurahan ja vuodelle 2022 jopa 300 000 euroa. Ilman, että vaihtoehtoihin saatiin euroakaan.

Kuudes ja viimeisin aloite yhdessä Markku Kuusjärven kanssa ” Liikuntaohjelman laatimiseksi kuntaan” toivottavasti etenee nopeasti, jotta riittävät ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet taataan kuntalaisille. Kaikki aloitteet luettavissa kokonaisuudessaan www.riittakuismanen.fi

En tiedä keitä valtuutettu Uskali tarkoitti sanoessaan, että jotkut haikailevat 70-luvulle? Ratikka mielestäni edustaa eilistä teknologiaa kiinteine raiteineen. Rohkaisen perehtymään kehittyvään teknologiaan, sähköbusseihin, akkuteknologiaan ja siihen mitä lähinaapurissamme Hervannassa jo tehdään joustavien liikennejärjestelyiden tiimoilla.

Uusimmat kommentit

26.07 | 05:25

Erinomainen kirjoitus Etelä-Suomen Sanomissa (Lahti) tänään 26.7. Oletettavasti joissakin muissakin lehdissä?

22.06 | 19:00

Olipa sinulla hyvä juttu keskiviikon 22.6.22 Aamulehdessä. Tartuit isoon ongelmaan.

26.05 | 07:47

Hei Riitta!Perun tuloni vaaliavustajaksi

24.05 | 11:16

Hyvä Riitta,Kiva, persoonallinen esittely.

Jaa tämä sivu