7. huhti, 2018

Valinnanvapaus kallis ratkaisu lääkäripulaan

Julkaistu: Tamperelainen 17.2.2018

Kimmo Sasi 14.2 väitti, että valinnanvapaus pelastaisi Suomen terveyspalvelut. Mitäpä jos sen sijaan pureutuisimme syihin, miksi lääkäriin ei pääse?

Iso osa lääkäreiden ajasta kuluu toimimattomien tietojärjestelmien parissa. Työn delegoiminen muille ammattilaisille on kustannustehokasta, esimerkkinä suoravastaanotot sairaanhoitajille.

Väestön ikääntyessä tarve lääkäripalveluihin kasvaa. Ongelma on ollut tiedossa jo pitkään. Lääkäriliitto kuitenkin vastustaa lisäkoulutusta ja tämä estää terveen hintakilpailun. Muilla aloilla kilpailua pidetään toimivana tapana laskea kustannuksia.

Lääkärit hakeutuvat pois terveyskeskuksista erikoissairaanhoitoon ja yksityiselle sektorille. Täyttämättömien terveyskeskusvirkojen vuoksi kunnat ovat pakotettuja palkkaamaan keikkalääkäreitä usein tuplapalkalla.

Lääketieteen opiskelijat harjoittelevat julkisella sektorilla ja harjoittelijoiden vaihtuminen estää pysyvien hoitosuhteiden syntymistä, ohjaa tarpeettomiin erikoissairaanhoidon lähetteisiin ja vaikuttaa laatuun.

Todellisia säästöjä syntyy parhaiten kohdentamalla ennakoivaa terveydenhoitoa riskiryhmiin. 10 % väestöstä kerryttää 80 % kustannuksista, joten uudistuksen kärjen pitäisikin kohdistua tähän väestöön eikä asutuskeskusten hyvinvoivaan väestöön, joka maksukykyisenä ei julkista tukea tarvitse.

Julkinen sektori kantaa vastuun moniongelmaisista ja kalliita hoitoja tarvitsevista. Lisäksi yksityisen sektorin komplikaatiot usein kaatuvat julkisen puolen hoidettaviksi. Nämä ovat heikentäneet kuntien taloutta ja sitä kautta rapauttaneet perusterveydenhuollon tasoa ja ovat yksi syy miksi lääkäriin ei pääse riittävän nopeasti.

Erikoissairaanhoidon paisuminen perustuu osin sen ansaintalogiikkaan.  Sairaanhoitopiiri hoitaa asiakkaan ja lähettää laskun kuntaan. Ja kunta maksaa, eihän sillä ei ole vaihtoehtoa. Perusterveydenhuollossa terveyskeskukset sen sijaan joutuvat sopeuttamaan toimintaansa yhä kurjistuvan kuntatalouden raameihin. Ja jonot kasvavat.

Tehokas ja nopea perusterveydenhuolto pystyy pitämään myös erikoissairaanhoidon kulut kurissa. Panostetaan siihen eikä lähdetä hajottamaan Euroopan kustannustehokkainta terveydenhuoltoa.

Uusimmat kommentit

26.07 | 05:25

Erinomainen kirjoitus Etelä-Suomen Sanomissa (Lahti) tänään 26.7. Oletettavasti joissakin muissakin lehdissä?

22.06 | 19:00

Olipa sinulla hyvä juttu keskiviikon 22.6.22 Aamulehdessä. Tartuit isoon ongelmaan.

26.05 | 07:47

Hei Riitta!Perun tuloni vaaliavustajaksi

24.05 | 11:16

Hyvä Riitta,Kiva, persoonallinen esittely.

Jaa tämä sivu