5. kesä, 2016

Vapaakauppasopimus on vakava uhka demokratialle

Julkaistu: Aamulehti 22.5.2016

Saila Turtiainen (AL 14.5) ja Kimmo Sasi (13.5) osoittivat olevansa huolissaan EU:n ja Yhdysvaltojen välillä käytävien vapaakauppaneuvottelujen (TTIP) kasvavasta vastustuksesta.


Neuvotteluja käydään suurelta osin suljettujen ovien takana, yli kansallisten parlamenttien ja se tulee sitomaan jäsenmaat.  Sopimusta perustellaan kaupan esteiden poistamisella. Jos kaupan esteenä pidetään tuontitulleja, ne voitaisiin poistaa.  Vai onko sopimuksen varjolla tarkoitus ajaa jotain muuta, mitä yksinään ei missään tapauksessa hyväksyttäisi?


Sopimukseen yritetään  kytkeä mm. investointisuojaa, joka tulisi uhkaamaan kansallista päätöksentekoa. Suuryritykset  voisivat tällöin haastaa valtiot oikeuteen, mikäli kokevat että valtio laatii lakeja, jotka vaarantavat heidän voittojaan, esimerkiksi työntekijöitä koskevat oikeudet  tai luonnonsuojelu. Käräjät käydään suljettujen ovien takana ns. välimiesmenettelynä, jossa asianosaisilla ei ole valitusoikeutta. On aivan luonnollista, että näin epädemokraattinen toiminta herättää voimakkaita tunteita ja vastustusta.


Tavoitteiden listalla on myös yksityistäminen. USA on systemaattisesti yksityistänyt koulutusta, terveydenhuoltoa, sosiaalitoimea ja tämä on johtanut eriarvoistumiseen koulutuksen ja terveyden suhteen.  Yhdysvalloissa mm. terveydenhuolto on kokonaan yksityisellä sektorilla.  Siellä kallis ja epätasa-arvoinen järjestelmä ajaa sekä valtiota että kansalaisia konkurssiin.


Suomen hallitus on kiireella  yhtiöittämässä/yksityistämässä julkisia palveluja, valtion yhtiöitä jne.  Edellisessä hallituksessa Laura Räty ajoi Ruotsin Raha seuraa potilasta - mallia terveyspalveluihin. Nykyinen hallitus hyväksyi sen, nimi tosin vaihtui Valinnan vapaudeksi.  Julkinen, verovaroin kerätty raha siirtyy potilaan mukana palvelun tuottajalle. Ruotsissa tämä on nostanut sote-kustannuksia. Nyt Räty on siirtymässä kansainvälisen terveyspalveluja tuottavan suuryrityksen johtoon.


TTIP:n tavoitteena on myös julkisten palvelujen avaaminen kilpailulle. Askeleet Sipilän hallituksen kanssa käyvät yksiin - yhtiöitettynä sote-palvelut on avattava kansainväliselle kilpailutukselle. Keskittämisen seurauksena kilpailutuksissa tullaan vaatimaan suurien kokonaisuuksien hallintaa ja monikansalliset yritykset tulevat jatkossakin voittamaan kilpailutukset tilapäisellä alihinnoittelulla ja aggressiivisella verosuunnittelulla.


Äärimmilleen viety markkinaliberalismi luo epätasa-arvoiset lähtökohdat terveyden, koulutuksen, varallisuuden ja hyvinvoinnin suhteen.  TTIP tulisi olemaan lopullinen sinetti.

Uusimmat kommentit

26.07 | 05:25

Erinomainen kirjoitus Etelä-Suomen Sanomissa (Lahti) tänään 26.7. Oletettavasti joissakin muissakin lehdissä?

22.06 | 19:00

Olipa sinulla hyvä juttu keskiviikon 22.6.22 Aamulehdessä. Tartuit isoon ongelmaan.

26.05 | 07:47

Hei Riitta!Perun tuloni vaaliavustajaksi

24.05 | 11:16

Hyvä Riitta,Kiva, persoonallinen esittely.

Jaa tämä sivu