26. joulu, 2021

VALTUUSTOALOITE 13.12.2021: Kotihoidontuen kuntalisä vaihtoehdoksi päivähoidolle

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen panostetaan valtavasti verovaroja. Siirtyminen maksuttomaan varhaiskasvatukseen sekä kokopäiväinen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus kustannetaan osin kotihoidon tuen leikkauksilla. Kuntaliiton mukaan maksuton varhaiskasvatus tulee maksamaan yli 300 miljoonaa vuodessa ja mm. rakennusinvestointeina yli miljardin.

Kunnallinen päivähoito maksaa yli 3-vuotiailta n. 10 000e/lapsi/vuosi ja alle 3-vuotiaan 17 000e. Kun kaikki tulot ja menot huomioidaan, kunnallisvero kattaa yhden alle 3-vuotiaan lapsen hoitokulut vasta yli 50 000 euron vuositulolla. Jos päivähoitoikäisiä on useita, tämäkään ei riitä.

Lisäksi lastensuojelun kustannukset ovat valtakunnallisesti voimakkaasti kasvaneet ja lasten mielenterveysongelmat lisääntyneet. Syitä on varmasti monia mutta koskaan ei pidä aliarvioida lapsen ensimmäisten kolmen vuoden merkitystä tasapainoiselle kehitykselle. Perheet tarvitsevat varhaista tukea ja kotihoidontuen kuntalisä voi monelle olla ratkaiseva apu.

Kuntalisän maksaminen on perusteltua erilaisissa taloudellisissa tilanteissa olevien perheiden lasten tasavertaisuuden näkökulmasta. Tällä hetkellä ainoastaan hyvin toimeentulevat perheet, joissa toinen vanhempi ansaitsee merkittävän osuuden perheen tuloista tai perheet, joissa toinen vanhempi on työtön, voivat käytännössä luopua ilman kuntalisää subjektiivisesta päivähoito‐ oikeudestaan ja hoitaa lastaan kotona.

Alle 3-vuotias ei kaipaa pedagogista ohjelmaa vaan emotionaalisesti läsnäolevan, tutun, turvallisen ja pysyvän hoitosuhteen. Turvalliseksi kehittynyt kiintymyssuhde on tärkeä perusta oppimisen ja sosiaalisten taitojen kannalta.

Pienen, alle kolmivuotiaan lapsen turvallisuuden tunne usein järkkyy, kun hän joutuu uusiin ja vieraisiin tilanteisiin. Hän ei kykene keskittymään leikkimiseen tai tutkimaan ympäristöä vaan hänen energiansa menee turvallisuuden tunteen hakemiseen. Se näkyy keskittymishäiriöinä, motorisena levottomuutena, vetäytymisenä, itkuisuutena tai huomion hakemisena.

Varhaiskasvatuksen laadusta on myös uskallettava puhua. Huonot olosuhteen päiväkodissa, kuten jatkuva melu ja liian laaja sosiaalinen verkosto sekä vaihtuvat hoitajat voivat nostaa lapsen stressitasoa. Suuret ryhmät ja vaihtuvat hoitajat eivät ole kenenkään etu, siinä voivat pahoin sekä henkilökunta että lapset.

On toki myös ryhmä lapsia, jotka selkeästi hyötyvät varhaisesta päivähoidosta. Varhaiskasvatuksessa painopisteen pitääkin olla niiden tukemisessa, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Kotihoidon pitäminen realistisena vaihtoehtona alle 3-vuotiaille vapauttaa päivähoitopaikkoja sitä kipeämmin tarvitseville ja ryhmäkoot voidaan pitää pieninä. Pienen lapsen kotihoito on sekä lapsen etu että erittäin kustannustehokasta kunnalle. Tämä olisi myös positiivinen signaali lapsiperheille muuttaa Pirkkalaan.

Esitän, että Pirkkala selvittää kotihoidontuen kuntalisän maksamista vaihtoehtona päivähoidolle. Perusteluna mm. pahentunut tilanne lapsiperheissä pandemian seurauksena ja lastensuojelun yhä kasvavat kustannukset.

Uusimmat kommentit

26.07 | 05:25

Erinomainen kirjoitus Etelä-Suomen Sanomissa (Lahti) tänään 26.7. Oletettavasti joissakin muissakin lehdissä?

22.06 | 19:00

Olipa sinulla hyvä juttu keskiviikon 22.6.22 Aamulehdessä. Tartuit isoon ongelmaan.

26.05 | 07:47

Hei Riitta!Perun tuloni vaaliavustajaksi

24.05 | 11:16

Hyvä Riitta,Kiva, persoonallinen esittely.

Jaa tämä sivu