26. joulu, 2021

Valtuustoaloite 24.5.2021 Sosiaalinen isännöinti ja arjen apu erityistä tukea tarvitsevien lasten pe

Sosiaalinen isännöinti on palvelua, joka on suunnattu eri syistä elämänhallinnan kanssa kamppaileville ihmisille. Alun perin sitä on käytetty ehkäisemään ja selvittämään vuokra-asumiseen liittyviä ongelmia. Mallia voidaan hyödyntää myös muiden ongelmien ennaltaehkäisyssä, kuten lastensuojelulliset haasteet. Myös ikääntyminen ja sairaudet saattavat aiheuttaa sen, että asukas ei selviydy tilanteesta ilman apua.

Tarvittaessa isännöitsijä tekee yhteistyötä sosiaalitoimen tai muiden viranomaisten kanssa.

Yksinkertaisimmillaan apu voi tarkoittaa ajatusten vaihtoa kahvikupposen ääressä tai juttutuokiota talon parkkipaikalla. Sosiaalinen isännöinti on huolenpitoa lähimmäisestä. Sitä, ettei jätä toista yksin ongelmien ja hädän kanssa.

Tarve

Erityistä tukea tarvitsevien perheiden haasteellinen arki. Avioerojen riski selkeästi kasvaa perheissä, joissa vammainen tai erityistä tukea tarvitseva lapsi. Yksinhuoltajuus onkin yleistä. Tukiverkosto on usein kapeutunut ja apua yllättäviin tilanteisiin on vaikea saada.                

Kunnan kustannukset kasvavat, kun perheiden hyvinvointi ja toimintakyky kärsii ja lasten syrjäytymisriski kasvaa. Vältytään myös lastensuojelun toimenpiteiltä, kun perhe saa apua arkeensa riittävän ajoissa. Huostaanotetuista 69 %:lla on neuropsykiatrinen diagnoosi.

Nuoria työttömiä Pirkkalassa jää työelämän ulkopuolelle. Sosiaalinen isännöinti toimisi askeleena kohti työelämää tai alalle kouluttautumista. Mikäli kyseessä työtön, asiakkaiden tukeminen organisoidaan ajallisesti siten, että se ei estä kokopäivätyön vastaanottamista.

Tavoitteet

Perheiden toimintakyky ja jaksaminen riittävää, arjen hallinta vahvistuu ja vältytään lastensuojelun kustannuksilta.

Sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen toimintakyky parantuvat ja tukiverkosto laajenee. Yksinäisyyden vähentäminen ja itsenäisyyden lisääminen.

Tukea tarvitseville perheille jo tietoisuus siitä, että on henkilö, jolle soittaa, lisää turvallisuuden tunnetta.

Lisäksi kunta säästää yhden työttömän osuuden työmarkkinatuesta ns. kelasakon ja työtön saa mielekästä tekemistä.

Panokset/resurssit

Kunta subventoi asumisen kustannuksia. Aluksi puolet vuokrakuluista + mahdollinen lisäbonus onnistuneesta toiminnasta. Vaihtoehtoisesti vuoden kuntosalikortti, bussikortti tai vuokrakustannukset kokonaan.

Toimenpiteet

Kunta ohjaa sosiaalisen isännöitsijän ryhmään perheitä, joille riittää matalan kynnyksen, arjen apu. Käytännössä vaikka kaupassa käyntiä, lasten viemistä leikkikentälle, lasten hoitoa, jotta vanhempi pääsee asioimaan tai vaikka yhdessä kokkailua ja seurustelua. Ryhmätapaamiset voivat olla musiikki-/elokuvailtoja, yhteisiä lenkkejä ja retkiä.

Toiveiden ja tarpeiden mukaan myös ryhmään kuuluvien perheiden keskinäisen verkostoitumisen mahdollistaminen esimerkiksi yhteisillä keskusteluilloilla.

Tuntimäärästä sovitaan sekä kunnan että ryhmään kuuluvien perheiden kanssa. Tehdyt työtunnit kirjataan. Esimerkiksi Lahdessa toimintaa järjestetään päivittäin tunnin ajan yksilöllisesti tai ryhmätoimintoina.

Sosiaalisena isännöitsijänä voi toimia myös työssäkäyvä, jolloin tapaamiset ja tuki ryhmäläisille tapahtuu työajan ulkopuolella, sovitun mukaisesti.

Hyöty kunnalle

Yhteiskunnan palveluiden tarve vähentynyt. Perheiden keskinäinen verkostoituminen kasvanut ja vastavuoroinen tuki lähtenyt käyntiin.

Mikäli on sovittu mahdollisista lisäbonuksista, niin yhdessä määriteltyjen tavoitteiden toteutuessa sosiaaliselle isännöitsijälle maksetaan lisätunneista/tavoitteiden toteutumisesta joko vuokran tai muun yhdessä sovitun mukaisesti.

Kunta hyötyy taloudellisesti, kun vältytään raskaimmilta toimenpiteiltä. Syrjäytymisriski pienenee erityistä tukea tarvitsevissa perheissä.

Uusimmat kommentit

26.07 | 05:25

Erinomainen kirjoitus Etelä-Suomen Sanomissa (Lahti) tänään 26.7. Oletettavasti joissakin muissakin lehdissä?

22.06 | 19:00

Olipa sinulla hyvä juttu keskiviikon 22.6.22 Aamulehdessä. Tartuit isoon ongelmaan.

26.05 | 07:47

Hei Riitta!Perun tuloni vaaliavustajaksi

24.05 | 11:16

Hyvä Riitta,Kiva, persoonallinen esittely.

Jaa tämä sivu