2. huhti, 2021

VALTUUSTOALOITE Liikuntaohjelman laatimiseksi kuntaan

5.12.2020 yhdessä Markku Kuusjärven kanssa

Liikkumattomuuden hinta UKK- instituutin mukaan on Pirkkalan kunnalle 14,2 miljoonaa euroa. Liikuntapalvelut kuuluvat kunnan tehtäviin. Tehtävänä on luoda edellytykset terveyttä edistävään liikuntaan paikallisella tasolla järjestämällä eri kohderyhmät huomioivaa liikuntapalvelua. Tehtäviin kuuluu myös liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpitäminen.

Jotta toiminta olisi pitkällä tähtäimellä tuloksellista ja tarvelähtöistä, on siihen oltava selkeä ohjelma 5 – 10 – 15 – 20 vuodelle. Kuntalaisten tasa-arvoiset mahdollisuudet harjoittaa liikuntaa on turvattava kattavalla strategialla, joka sisältää tarvekartoitukset, rakentamisen, kaavoitukset ja sen avulla päättäjät voivat muodostaa kokonaisnäkemyksen sekä nykytilasta että tulevaisuuden tarpeista. Koululaisten, erityisryhmien, seurojen ja kuntoilevien kuntalaisten tarpeet pitäisi kaikki huomioida, jotta terveyttä edistävä ja hyvinvointia tukeva liikunta saavuttaisi kuntalaisia tasapuolisesti. 

Liikunnan monipuolinen tarjonta tulee huomioida. Paitsi sisätiloissa tapahtuva liikunta, niin myös eri tarkoituksiin soveltuvat ulkokentät ja -radat, kuntopolut, luontoretkeilyyn soveltuvat polut ja talviliikunta, joka monena talvena on jäänyt toteutumatta säiden vuoksi. Tähän esitämme kunnalle hankittavaksi lumitykkiä, jolla varmistetaan koululaisten hiihtoharjoittelu.

Ohjelmassa tulee huomioida liikuntapalvelut sekä kunnan omana toimintana että ulkoistettuna yrityksille ja miten maapolitiikka voisi joustaa tilanteissa, jossa kunnan ja kuntalaisten etu on ratkaisevaa.

Esitämme, että kunnanhallitus valmistelee Pirkkalan kunnan liikuntaohjelman esimerkiksi erillisen valiokunnan toimesta.

Markku Kuusjärvi

Riitta Kuismanen

Uusimmat kommentit

26.07 | 05:25

Erinomainen kirjoitus Etelä-Suomen Sanomissa (Lahti) tänään 26.7. Oletettavasti joissakin muissakin lehdissä?

22.06 | 19:00

Olipa sinulla hyvä juttu keskiviikon 22.6.22 Aamulehdessä. Tartuit isoon ongelmaan.

26.05 | 07:47

Hei Riitta!Perun tuloni vaaliavustajaksi

24.05 | 11:16

Hyvä Riitta,Kiva, persoonallinen esittely.

Jaa tämä sivu