Lapsiystävällisempi yhteiskunta

Perheet tietävät itse mikä on heille paras lastenhoitoratkaisu. Perhevapaisiin tarvitaan kiintiöiden sijaan lisää joustavuutta.

Taaperobonus: Ansiosidonnaisten vanhempainpäivärahojen jälkeen lapsikohtainen hoitoraha. Raha seuraa lasta.Perheelle veroton 350 euroa/kk/lapsi, jonka perhe voi käyttää hoivapalvelujen ostamiseen tai kotihoitoon. Ei maksettaisi yhtä aikaa työttömyyskorvauksen tai ansiosidonnaisten vanhempainetuuksien kanssa.

Taaperobonus vahvistaisi perheiden valinnanvapautta kunnallisen päivähoidon, yksityisen hoidon tai itse kotona toteutetun lastenhoidon välillä.

Yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointi korreloivat keskenään. Hyvinvointi lähtee varhaisvuosista ja sen vuoksi lasten ja perheiden hyvinvointia pitää tukea. Lapsen etu menee aikuisen toiveiden ja tarpeiden edelle.

Työnteosta kannattavampaa

Monimutkainen sosiaaliturva pitää uudistaa. KD:n kannustava perusturva tekee työnteon vastaanottamisesta aina kannattavaa ja korjaa nykyjärjestelmän sirpaleisuuden. Siinä nykyisten tukimuotojen sijaan olisi yksi yleistuki.

Työllisyyttä ja yrittäjyyttä pitää tukea panostamalla koulukseen ja tutkimukseen.Osa-aikatyöstä realistinen ja kannattava vaihtoehto kotiäideille, opiskelijoille ja osatyökykyisille.

Vanhustenhoito ja sote kuntoon

Ennaltaehkäisevää kuntoutusta ja yksilöllisesti räätälöidyt palvelut turvallisen vanhuuden takaamiseksi. Ikääntyneiden palveluihin inhimillisyyttä, jotta vanhenemista ei tarvitsisi pelätä.

Sote-uudistuksessa pitäisi palata alkuperäisiin tavoitteisiin: hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palveluiden yhdenvertainen saatavuus ja saavutettavuus, sote-palveluiden integaatio ja kustannusten hillintä.

Työelämän ja omaishoidon yhteensovittamista on tuettava

Osa omaishoitajista haluaa pysyä työelämässä kiinni ja ansiotyö lisääkin heidän hyvinvointiaan ja samalla parantaa taloudellista tilannetta. Osaamisen ylläpitäminen on yhteiskunnallisestikin tärkeää ja työn luomat sosiaaliset suhteet vaikuttavat positiivisesti omaishoitajan hyvinvointiin.

Riittävät, korvamerkityt määrärahat, yhtenäiset tukikriteerit ja suurempi omaishoidon tuki.

Omavaraisuus ruoassa ja energiassa varmistettava

Ylikulutuksesta on siirryttävä kestävään kiertotalouteen ja vähäpäästöiseen energiantuotantoon. Peltojen ja metsien hyvä hoito ja kestävä käyttö torjuu ilmastonmuutosta. Pellot pitää säilyttää viljeltyinä ja maatalousyrittäjien toimeentulo  turvattava. Maaseutu asuttuna, sillä tuottava maa- ja metsätalous tarvitsee palveluja toimiakseen.

Koko Suomi on pidettävä asuttuna, hyvien yhteyksien ja palveluiden piirissä

Palvelujen keskittäminen on uhka tasa-arvolle eikä tuo säästöjä.

Keskittäminen johtaa luonnonvarojen ja maaseudulla olevan infrastruktuurin tuhlaukseen, sillä luonnonvarojen hyödyntäminen edellyttää lähelleen työntekijöitä ja palveluja. Myös pienet kaupat ja yritykset häviävät, sillä ne eivät pärjää kilpailussa. Kilpailu vähenee ja se nostaa hintoja.

Väestön keskittyminen pariin keskukseen nostaa asumisen kustannuksia. Kun pääkaupungissa asumista ei pysty siivoojan palkalla maksamaan, niin työn tarjonta ja kysytä eivät myös pysty kohtaamaan, elinkeinoelämäkin kärsii.

Toisen asteen koulutuksen keskittäminen pakottaa nuoret muuttamaan aikaisin pois kotoa. Ne, jotka eivät pysty muuttamaan, eivätkä toisaalta saa töitä autioituvilta kyliltä, ovat vaarassa syrjäytyä. Koulutuksen keskittäminen muutenkin ohjaa nuoret suuriin keskuksiin ja sinne he myös usein jäävät, vaikka sitten työttömyyskortistoon.

Onko keskittämisen kustannukset huomioitu? Esimerkiksi toiminnan uudelleen organisoimisen kustannukset ja uusinvestoinnit keskuksiin samalla kun jo rakennettu infrastruktuuri jää käyttämättömäksi pienemmillä paikkakunnilla.

Pienten ja keskisuurten paikallisten yritysten kehittymistä tuettava

Esimerkiksi ensimmäisen työntekijän palkkaaminen houkuttelevaksi, nyt riski palkata ensimmäinen on suuri.

Yritystoiminnan syntymistä ja kehittymistä on vauhditettava suuntaamalla innovaatio- ja rahoitustukea pk-yrityksiin. Työelämään on saatava nykyistä enemmän joustavuutta.

Työvoiman saatavuuden vähentyessä on etulyöntiasema sellaisilla työnantajilla, jotka joustavat perheiden tarpeiden mukaan esimerkiksi työaikojen ja vapaiden järjestelyn osalta. Erilaisten elämäntilanteiden huomioiminen osana työelämää onkin kannattavaa henkilöstöpolitiikkaa.

Elämää on suojeltava sen kaikissa muodoissa - myös luontoa

On uskallettava kyseenalaistaa jatkuva materialistinen talouskasvu rajallisten resurssien maailmassa. Globaali vastuu luonnosta ja -resursseista.

Luonnon monimuotisuus on turvattava.

On luotava kansallinen ohjelma luonnonvarojen suojelemiseksi.Vesi, ilma, maaperä ja geeniperintö ovat ihmiskunnan yhteistä omaisuutta, ja näin ollen niitä ei voida pitää kauppatavarana. Pohjavedeton pidettävä kansallisessa omistuksessa ja niille on laadittava suojeluohjelma

All an board!

Ihanneyhteiskunnassa kaikki ovat mukana. Syrjäytyminen alkaa jo ennen syntymää, huono-osaisuus peritään. Ennaltaehkäisevään sosiaalihuoltoon pitää panostaa sekä riskiperheitä tuettava.

Järjestöjen toimintaedellytykset turvattava

Järjestöihin investoitu raha kasvattaa hyvinvointia yhteiskunnassa.

Päätöksenteon pitää pysyä paikallisissa käsissä

Kommentit

Leena Koskenniemi

13.04.2015 13:02

Mitä mieltä olet tasa-arvoisesta avioliittolaista entä oikeudesta kieltäytyä abortinteosta?

Riitta

17.04.2015 18:39

Terveydenhuollon henkilöstöllä pitää olla omantunnon oikeus kieltäytyä tekemästä aborttia.

Riitta

17.04.2015 18:38

Avioliitto on miehen ja naisen välinen. Käyttäisin mieluummin sanaa sukupuolineutraali avioliitto, sillä rekisteröity parisuhde on tasa-arvoinen muissa suhteissa paitsi tuo perheen ulkoinen adoptio.

marja laatu

12.04.2015 15:13

Moi Riitta! Mitä mieltä olet yhteiskunnan voimakkaasta tuesta yksityisen sektorin palvelujentuottajien kohdalla (mm. kela-korvaukset). Eikö niilläkin rahoilla voitaisi kehittää julkista terv.huoltoa?

Riitta

17.04.2015 18:43

Kela-korvausta siirtyi monikansallisten yritysten mukana veroparatiisiin viime vuonna: terveystalo n.74 milj. ja attendo 50 milj. Miksi valtio subventoi yrityksiä, jotka eivät maksa veroja Suomeen?

Riitta

17.04.2015 18:41

Samaa mieltä. Kela-korvaus ohjaa julkista rahaa yksityiselle puolelle - samalla summalla pitäisi tukea julkistakin.

Uusimmat kommentit

26.07 | 05:25

Erinomainen kirjoitus Etelä-Suomen Sanomissa (Lahti) tänään 26.7. Oletettavasti joissakin muissakin lehdissä?

22.06 | 19:00

Olipa sinulla hyvä juttu keskiviikon 22.6.22 Aamulehdessä. Tartuit isoon ongelmaan.

26.05 | 07:47

Hei Riitta!Perun tuloni vaaliavustajaksi

24.05 | 11:16

Hyvä Riitta,Kiva, persoonallinen esittely.

Jaa tämä sivu