30. syys, 2022

Pirkkala velkaantuu - verojen korotus tai omaisuuden myynti edessä?

Pirkkalainen 8.6.2022

Valtuustossa 23.5 käsiteltiin vuoden 2021 tilinpäätöstä ja siinä nostin muutamia haasteita, joita ei mielestäni ole riittävästi tuotu julkisuuteen.

Pirkkalassa vuonna 2020 käynnistetyssä talousohjelmatyössä tavoitteeksi oli asetettu investointien hallinnan lisäksi käyttötalouden kasvun hillitseminen. Tavoite on erittäin tärkeä tilanteessa, jossa kuntamme kasvavat palvelutarpeet tulevat lisäämään sekä käyttötalous- että investointimenoja. Miten näissä on onnistuttu?

Kunnat ovat perinteisesti rahoittaneet investoinnit ottamalla lainaa omaan taseeseen, jolloin myös omistavat kohteen. Nyt ns. kiinteistöleasing on vahvasti kasvussa. Siinä kunnan pääomaa ei sitoudu omistukseen, vaan kunta maksaa kohteen käytöstä leasingvuokraa.

Vuokraus, leasing ja allianssimallit ovat toki tervetulleita vaihtoehtoja kuntien rahoitukseen. Mutta koska kunta saa aina edullisemmin lainaa kuin esim. yritykset, niin näillä vaihtoehtoisilla rahoitustavoilla pitäisi tavoitella jotain selkeää lisäarvoa. Esimerkiksi hankkeen tehokkaampaa toteuttamista.

Leasingmaksut tulevat maksuun vasta, kun kohde on valmis ja lisäksi rahoituskustannukset ovat alkuvaiheessa selkeästi pienemmät kuin yhtä pitkässä tasalyhenteisessä lainassa. Tämä kannustaa siirtämään tämän päivän investointeja tulevien päättäjien ja veronmaksajien hoidettaviksi.

Leasingyhtiö ei kuitenkaan toimi kuntiin päin hyväntekijänä, vaan tavoittelee omalle toiminnalleen tulosta. Joten on aiheellista varmistaa, että se on kokonaistaloudellista kunnalle.

Pirkkala on investoinut vahvasti viime vuosina ja arvioidut investointimenot vuosille 2022-2024 ovat jopa n. 46 milj.€. Lainamäärä asukasta kohden on kaksinkertaistunut viime vuosina. Jossakin vaiheessa investointeja ei voi enää ottaa omaan taseeseen ja siinä vaiheessa on houkutus siirtää kustannuksia käyttötalouden puolelle, leasingrahoituksella. Tällöin ne eivät näy asukaskohtaisessa lainamäärässä eivätkä myöskään vaikuta kriisikuntakriteereihin. Ehkä näin tehdään siksi, että budjetti ja tase näyttäisivät kauniimmilta?

Käyttötalouteen (mm. palvelut, palkat, vuokrat) kohdistuu suuria kasvupaineita jo ilman leasing- ja vuokramaksujakin. Elinvoiman mahdollisen kasvun varaan emme voi jättäytyä. Joten edessä on joko verojen korotus tai omaisuuden myynti, jotta kyetään selviämään kasvavista veloista ja leasingmaksuista. Omaisuutta voidaan myydä vain kerran, joten se on huonoin vaihtoehto. Pelkäänpä, että palveluista ja ennaltaehkäisevästä työstä halutaan leikata.

Siis sekä investoinnit että käyttötalousmenot ovat tavoitteista huolimatta kasvussa. 2021 leasingmaksut olivat jopa 12 milj.€/v. Lisäksi sinänsä tarpeellinen Pirkkala-kampus tullaan rakentamaan leasing-rahoituksella. Mahdollisesta ratikasta tuleva vuosittainen huoltovastike tulisi kuormittamaan käyttötalouttamme huomattavasti lisää.

Esitin 23.5 valtuustossa, että voisimme päättäjinä saada selkeät laskelmat vaihtoehtoisista skenaarioista ja miten ne vaikuttavat kunnan kokonaistalouteen, veroprosenttiin ja palvelutasoon. Talousohjelmatyössä tavoitteeksi asetettu investointien hallinta ja käyttötalouden kasvun hillitseminen pitää näkyä myös päätöksenteossa. On myös uskallettava kyseenalaistaa investoinnit, jotka eivät ole välttämättömiä.

Uusimmat kommentit

26.07 | 05:25

Erinomainen kirjoitus Etelä-Suomen Sanomissa (Lahti) tänään 26.7. Oletettavasti joissakin muissakin lehdissä?

22.06 | 19:00

Olipa sinulla hyvä juttu keskiviikon 22.6.22 Aamulehdessä. Tartuit isoon ongelmaan.

26.05 | 07:47

Hei Riitta!Perun tuloni vaaliavustajaksi

24.05 | 11:16

Hyvä Riitta,Kiva, persoonallinen esittely.

Jaa tämä sivu