30. syys, 2022

Kuka on vastuussa, jos lääkäri vaihtuu tiuhaan?

Aamulehti 12.3.2022

Pysyvät hoito- ja palvelusuhteet sote-alalla on konkreettinen keino tuottaa säästöjä ja varmistaa hoidon laatu. Kun lääkäri tuntee asiakkaansa, hän hahmottaa kokonaistilanteen selkeästi ja näin vältytään tarpeettomilta lisätutkimuksilta. Vaihtuvat lääkärit kirjoittavat paljon lähetteitä ja tällainen ylihoito luonnollisesti nostaa kustannuksia.

Potilaat myös kertovat avoimemmin vaivoistaan ja elintavoistaan tutulle kuin vaihtuville lääkäreille. Tutun lääkärin ohjeita noudatetaan paremmin ja potilaat ottavat vastuuta omasta terveydestään. Tutun lääkärin kanssa voi hoitaa asioita turvallisesti myös puhelimitse tai videon välityksellä.

Viimeisten vuosien aikana jatkuvuus vastaanotoilla on vähentynyt ja potilaiden turvattomuus lisääntynyt – tämä synnyttää tarvetta lisäkäynteihin. Vastuu ja hoidon seuranta on vaarassa pirstoutua.

Haasteena on lääkäreiden vaihtuvuus perusterveydenhuollossa sekä täyttämättömät terveyskeskusvirat. Erityisesti yleislääketieteen erikoislääkäreiden määrää pitäisi kyetä lisäämään. Kun ei saada päteviä hakijoita, joudutaan palkkaamaan kalliita keikkalääkäreitä tuplapalkalla.

Terveyskustannuksista 80 % kertyy paljon palveluja tarvitsevista. Erityisesti heille pysyvä hoitosuhde on äärimmäisen tärkeää. Se voidaan toteuttaa joko perhelääkäri-, aluevastuu- tai omalääkärimallilla.

Muualla Euroopassa on kokemusta yksityisinä ammatinharjoittajina toimivista yleislääketieteen erikoislääkäreistä, jotka ovat erikoistuneet potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon. Potilaat voivat valita lääkärinsä, joka rajaa potilaslistansa työtilanteensa mukaan, jolloin työmäärän hallinta toimii ja vastaanotolle pääsee sujuvasti. Lääkärit toimivat kollektiivisella sopimuksella osana julkista terveydenhuoltoa. Järjestelmästä puuttuvat myös välikädet, lääkäriasemat, jotka ottavat osansa tuotosta.

Perhelääkärimallin yhteyteen voidaan sisällyttää perheen mahdollinen muu sosiaalisen tai muun tuen tarve ja näin puuttua ylisukupolvisen huono-osaisuuden ehkäisyyn. Malli sopii hyvin kokeneille lääkäreille. Nyt rakentuvien sote-keskusten sisälle voidaan pilotoida perhelääkärimallia – tai muuta pysyvään hoitosuhteeseen perustuvaa mallia.

Olen tehnyt kansalaisaloitteen 2021 aiheesta ja olemme puhuneet pysyvien hoitosuhteiden merkityksestä jo vuosia. Mm. perhelääkärimalli onkin saanut kannatusta yli puoluerajojen. Jos pysyvä hoitosuhde on myös potilaiden toivomaa, tuottaa selkeitä säästöjä ja parempaa laatua, niin en näe mitään syytä miksi sitä ei kehitettäisi.

Hyvinvointialue on uuden edessä. Nyt syntynyt malli on vasta raamit, sisällön tuottaminen on kunkin alueen vastuulla. Joten ei tyydytä korjaamaan seurauksia vaan pureudutaan syihin. On myös uskallettava korjata toimimattomat mallit, sillä parempi soppa ei synny vanhalla reseptillä, vaikka kattila vaihdettaisiin.

Uusimmat kommentit

26.07 | 05:25

Erinomainen kirjoitus Etelä-Suomen Sanomissa (Lahti) tänään 26.7. Oletettavasti joissakin muissakin lehdissä?

22.06 | 19:00

Olipa sinulla hyvä juttu keskiviikon 22.6.22 Aamulehdessä. Tartuit isoon ongelmaan.

26.05 | 07:47

Hei Riitta!Perun tuloni vaaliavustajaksi

24.05 | 11:16

Hyvä Riitta,Kiva, persoonallinen esittely.

Jaa tämä sivu