26. joulu, 2021

Ikäihmistä ei saa unohtaa päätteen taakse

Aamulehti 24.12.2021

Ennaltaehkäiseviä ja turvallisuutta lisääviä palveluja ikääntyneille on tarkoituksenmukaista kehittää. Teknologian tarkoitus on tuoda lisäarvoa ikääntyneille eikä se saa olla pois inhimillisestä ja henkilökohtaisesta vuorovaikutuksesta. Osa palveluista on toki järkevää toteuttaa liikkuvina palveluina ja etänä tarjottavia palveluja tulee kehittää, mutta ihmistä ei saa unohtaa etäpäätteen taakse.

Vaarana on, että palvelujen ja tiedonkulun digitalisoituminen uhkaa sulkea osan väestöstä yhteiskunnan ulkopuolelle. Jotta kykenisi osallistumaan omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon, on hallittava riittävä tietotekninen osaaminen.  Tutkimusten mukaan ikääntyvät kyllä haluavat käyttää teknologiaa, mutta sen pitää olla helppokäyttöistä. Laite ei saa mennä sekaisin, jos vahingossa painaa väärää nappia. Järjestelmän on myös mahdollistettava tarvittavat tiedot eri vaihtoehdoista ja niiden seurauksista.

Ikäihmisillä on kuitenkin vaara syrjäytyä, sillä kyky hyödyntää uusia järjestelmiä heikkenee. Teknisten sovellusten pitäisi olla eettisesti kestäviä myös vammaisille ja maahanmuuttajille. Edellyttävätkö järjestelmät sujuvaa kielitaitoa, riittävää kykyä hahmottaa palvelujärjestelmän kokonaisuus, kykyä päivittää tietokoneeseen uusia sovelluksia ja tiedostaa mahdolliset tietoturvauhkat? 

Ohjaako ikääntyvän elämää hän itse omilla valinnoillaan vai yhteiskunnan rakenteet ja järjestelmät? Palvelujen siirtyessä sähköisiksi se jo osaltaan rajaa eri vaihtoehtoja. Pystyvätkö he valitsemaan tarjotuista vaihtoehdoista ja saavatko riittävästi tietoa valintojensa pohjaksi?

Muistisairaus murentaa ikääntyvän toimijuutta ja hänen oikeudellinen toimintakykynsä heikkenee. Hän saattaa sen vuoksi sitoutua oikeustoimiin, joiden merkitystä ei kykene ymmärtämään ja jotka voivat olla hänelle vahingollisia. Muistisairasta voidaan helposti käyttää hyväksi. Myös järjestelmä itsessään saattaa vaarantaa ikääntyvän oikeuksia, sillä tietojärjestelmät eivät taivu diagnosoimaan henkilön kykyä tehdä valintoja.

Teknologia etenee huimin hyppäyksin ja harvalla meistä on kykyä pysyä perässä.  On lyhytnäköistä ajatella, että ongelma poistuu, kun nykyinen tekniikkaa taitamaton ikäpolvi poistuu keskuudestamme. Samanaikaisesti me kaikki vanhenemme ja toimintakykymme laskee. Näkö heikkenee, hienomotoriikka hidastuu, muisti pätkii ja jo opitutkin taidot alkavat rapautumaan, saati että kykenisimme oppimaan uusia teknologioita. Joten aina tulee olemaan sukupolvi, joka ei kykene tekniikan avulla hoitamaan asioitaan ja jää kehityksestä jälkeen.

Tehtävä ei siis ole helppo. Toivottavasti yhteistyössä alan ammattilaisten ja ikääntyvien itsensä kanssa löytyy tarvelähtöisiä, turvallisuutta lisääviä ja toimintakykyä ylläpitäviä teknisiä palveluja. Kun ikääntyvät läheisemme ovat turvassa, on meillä etäällä olevillakin levollisempi mieli.

Uusimmat kommentit

26.07 | 05:25

Erinomainen kirjoitus Etelä-Suomen Sanomissa (Lahti) tänään 26.7. Oletettavasti joissakin muissakin lehdissä?

22.06 | 19:00

Olipa sinulla hyvä juttu keskiviikon 22.6.22 Aamulehdessä. Tartuit isoon ongelmaan.

26.05 | 07:47

Hei Riitta!Perun tuloni vaaliavustajaksi

24.05 | 11:16

Hyvä Riitta,Kiva, persoonallinen esittely.

Jaa tämä sivu