26. joulu, 2021

Pysyvä hoitosuhde vähentää kustannuksia ja parantaa hoidon laatua perhelääkärimallissa

Pirkkalainen 8.12.2021

Tehokas ja nopea perusterveydenhuolto on inhimillistä ja se pitää myös erikoissairaanhoidon kulut kurissa. Olisiko se mahdollista ilman massiivista hallinnonuudistusta?

Muualla Euroopassa toimiva perhelääkärimalli on osoittautunut toimivaksi ja siellä ei ole syntynyt tarvetta massiivisiin hallinnonuudistuksiin. Esimerkiksi Tanskasta puuttuvat yksityiset terveysyhtiöt ja työterveys, siellä kaikki perustuu lääkärin omaan yrittäjyyteen. Perhelääkärit toimivat tuloksellisesti myös Saksassa, Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa, Belgiassa, Ranskassa ja Britanniassa vaan ei Suomessa.

Perhelääkärimallia tosin kokeiltiin Suomessa 1985-1993. Siinä 40 000 ihmistä kävi 17 yksityisellä ammatinharjoittajalääkärilla Kelan laskuun. Tulokset olivat erittäin hyvät. Kuluja ei tullut enempää kuin terveyskeskuksessa ja lähetteitä tarvittiin vähemmän. Tämä perustui pysyvään hoitosuhteeseen. Kokeilu kuitenkin haudattiin kaikessa hiljaisuudessa.

Tutkimusten mukaan hoidon jatkuvuus varmistaa laadun, tehokkuuden sekä tuo säästöjä. Kun molemmat osapuolet tuntevat toisensa, ei tarvitse perehtyä potilaan sairaushistoriaan eikä resursseja ja aikaa kulu turhiin tutkimuksiin. Vaihtuvat lääkärit kirjoittavat paljon lähetteitä ja tällainen ylihoito luonnollisesti nostaa terveydenhuollon kustannuksia.

Potilaat myös arvostavat pysyvää hoitosuhdetta. Viimeisten vuosien aikana jatkuvuus vastaanotoilla on kuitenkin vähentynyt. Potilaiden turvattomuus on lisääntynyt ja se synnyttää tarvetta lisäkäynteihin. Kuka on vastuussa hoidosta, jos lääkärit vaihtuvat tiuhaan?

Potilaat kertovat avoimemmin vaivoistaan ja elintavoistaan tutulle kuin alati vaihtuville lääkäreille. Tuntiessaan potilaan, voi lääkäri suunnitella yksilöllisempää hoitoa eikä aikaa kulu potilaan sairaushistoriaan tutustumiseen. Tutun lääkärin ohjeita noudatetaan myös paremmin. Jatkuva hoitosuhde myös kannustaa potilaita ottamaan vastuuta omasta terveydestään. Valinnanvapaus toteutuu, kun kukin voi valita oman perhelääkärinsä. Pysyvä hoitosuhde motivoi myös lääkäriä.

Terveyskustannuksista 80 % kertyy tällä hetkellä paljon palveluja tarvitsevista. Erityisesti heille pysyvä hoitosuhde olisi äärimmäisen tärkeää.

Meillä Suomessa voitaisiin Sote-keskusten sisään rakentaa perhelääkärimalli. Muutama lääkäri ja hoitaja voisivat perustaa yksikön. Perhelääkäri tekisi myös ikävuositarkastuksia ja kontrollikäyntejä ja tarvittaessa lääkäri kirjoittaa lähetteen jatkotutkimuksiin. Lääkäri voisi itse päättää kuinka paljon potilaita ottaa listalleen ja potilaat voivat itse valita lääkärinsä. Tämä motivoi myös lääkäriä hyvään hoitoon.

Lääkärit toimisivat yksityisinä ammatinharjoittajina. Tämä sopii kokeneille lääkäreille.

Perhelääkärimallista on tehty Kansalaisaloite  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9321

Uusimmat kommentit

26.07 | 05:25

Erinomainen kirjoitus Etelä-Suomen Sanomissa (Lahti) tänään 26.7. Oletettavasti joissakin muissakin lehdissä?

22.06 | 19:00

Olipa sinulla hyvä juttu keskiviikon 22.6.22 Aamulehdessä. Tartuit isoon ongelmaan.

26.05 | 07:47

Hei Riitta!Perun tuloni vaaliavustajaksi

24.05 | 11:16

Hyvä Riitta,Kiva, persoonallinen esittely.

Jaa tämä sivu