12. joulu, 2020

Luottamus on yhteiskunnan liima

Aamulehti 22.11.2020

Luottamus yhteiskunnan rakenteisiin ja toisiin ihmisiin on läntisen demokratian ja yhteiskunnan perusta. Luottamus luo ja ylläpitää solidaarisuutta ihmisten kesken, joka puolestaan lisää yhteiskunnan sujuvuutta ja ennakoitavuutta. Kun voimme luottaa siihen, että turvaverkko ei petä ja huomennakin on töitä, uskallamme keskittyä yhteisen hyvän rakentamiseen. Epäluottamus päättäjiä kohtaan lisää turvattomuuden tunnetta. Yhteiskunnallisen kaaoksen ja anarkian vaara lisääntyy luottamuksen rapautuessa.

Yhteisymmärrys ja sopimukseen pääseminen ovat helpommin saavutettavissa, jos pohjalla on luottamus toiseen. Hyvinvointimme kannalta tärkeä seuraus luottamuksesta on sen kyky sitoa yksilöt yhteisöön, perheeseen ja koko yhteiskuntaan. Luottamus on yhteiskunnan liima.

Työyhteisössä esimiesten luottamus työntekijöihin kannustaa ja motivoi parempaan suoritukseen. Luottamus ja oikeudenmukainen kohtelu ohjaavat toimimaan vastuullisesti. Meillä kaikilla on halu tehdä parhaamme, kun ei tarvitse epäillä, vahtia tai olla vahdittavana.

Luottamus myös edistää talouskasvua. Hyvinvointimenojen leikkaukset syövät turvallisuuden tunnetta ja näköalattomuus omassa elämässä lamaa halun tehdä työtä yhteisen hyvän eteen. Toisaalta verovälttelyn riski kasvaa, mikäli luottamus verovarojen oikeudenmukaiseen käyttöön vähenee ns. vapaamatkustajien vuoksi.

Tuloerojen nakertaa luottamusta ja sosiaalista pääomaa - joka puolestaan rajaa osan väestöstä marginaaliin. Yksilöiden välinen luottamus on heikkoa voimakkaiden tuloerojen maissa. Erityisesti talous- ja valtaeliittiin kohdistuva epäluottamus voi olla riski yhteiskunnan rauhalle.

Avoimuus ja päätöksenteon läpinäkyvyys lisäävät luottamusta. Ilman läpinäkyvyyttä taloudellinen järjestelmä ei toimi, osaoptimointi, epäterve kilpailu ja korruptio yleistyvät, jotka puolestaan lisäävät epäluottamusta. Yhteiskunnat, joissa ihmiset luottavat toisiinsa, ovat myös kilpailukykyisempiä. Tutkimusten mukaan pienet elintasoerot ja mahdollisuuksien tasa-arvo luovat tunteen, että olemme samassa veneessä eikä halua sen keikuttamiseen synny. Luottamuksen rapautuessa palaamme viidakon lakien maailmaan, jossa kukin taistelee oikeuksistaan ja resursseista. Se on taistelu, jossa vahvat voittavat.

Luottamus, rehellisyys ja yhteiskuntamme toiminnan läpinäkyvyys ovat arvoja, joita suojelemalla ylläpidämme demokraattista hyvinvointiyhteiskuntaa. Meidän on saatava jatkossakin luottaa siihen, että yhteiskunnan tukiverkko pitää, oikeudenmukaisuus toteutuu ja lähimmäiseen voi luottaa. Ja ennen kaikkea, pyritään olemaan itse luottamuksen arvoisia.

Uusimmat kommentit

26.07 | 05:25

Erinomainen kirjoitus Etelä-Suomen Sanomissa (Lahti) tänään 26.7. Oletettavasti joissakin muissakin lehdissä?

22.06 | 19:00

Olipa sinulla hyvä juttu keskiviikon 22.6.22 Aamulehdessä. Tartuit isoon ongelmaan.

26.05 | 07:47

Hei Riitta!Perun tuloni vaaliavustajaksi

24.05 | 11:16

Hyvä Riitta,Kiva, persoonallinen esittely.

Jaa tämä sivu