22. helmi, 2020

Perheystävällinen työpaikka on kilpailuvaltti

Helsingin Sanomat 13.1.2020

Perheystävällinen työ joustaa, kun ansiotyön ja läheisen hoivan yhteensovittaminen sitä edellyttää. Yhdessä sopimalla toimivista käytännöistä siitä hyötyvät niin työntekijät kuin työnantajatkin. Tarve voi tulla kenen tahansa kohdalle, joskus yllättäenkin kun läheisen hoiva tai muu tilapäinen asia sitä vaatii.

Työelämän joustot tekevät työpaikasta houkuttelevan myös tuleville perheellisille. Sitoutuminen työhön on todennäköisempää, kun tietää että tarvittaessa molempiin suuntiin tapahtuvat joustot mahdollistavat työn jatkumisen ja työhyvinvoinnin säilymisen. Erilaiset elämäntilanteet tulee huomioida tasapuolisesti. On sitten kyseessä perheenlisäys, yllättävä omaishoitajaksi ryhtyminen tai osa-aikaiseen työhön siirtyminen muuttuneen terveydentilanteen vuoksi. Omaishoitajille, kotiäideille sekä osatyökykyisille pitäisi myös mahdollistaa osa-aikaisen työn hakeminen. Ilman että menettävät työmarkkinatukensa.

Ikääntyneiden hoivan tarve kasvaa ja kotona pyritään asumaan mahdollisimman pitkään. Tämä lisää tarvetta omaishoitajuuteen, joka on erittäin kustannustehokasta. Ilman omaishoitajia kuntien talous romahtaisi, joten tässäkin on oltava askeleen edellä ja kehitettävä työelämän ja läheisen hoivan yhteensovittamista jo ennakoivasti.

Kilpailu hyvistä työntekijöistä sekä nyt jo vaikuttava työvoiman saatavuusongelma ohjaavat kehittämään hyvää työpaikkakulttuuria. Miten työelämä on valmistautunut muuttuviin tilanteisiin?

Esimerkiksi työaikaan liittyviä joustoja voitaisiin kehittää, kuten liukuva työaika, työvuoroista sopiminen, etätyö, osa-aikatyön kehittäminen, työaikapankki sekä perheiden tarpeisiin vastaavia lomajärjestelyjä. Mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihin ennustaa myös työssä jaksamista.

Sijaisjärjestelyt tulisi ennakoida ajoissa. Tarvittaessa työpaikalle voidaan järjestää erillinen tila, jonne työntekijä voi tilapäisesti ottaa hoidettavan mukaan ja hoitaa sellaiset työtehtävät, joita ei etänä voi tehdä. Tällainen yllättävä tilanne voi tulla esimerkiksi silloin, kun hoidettavan varsinaiseen hoitoon on tullut este.

Osa omaishoitajista ja kotiäideistä haluaisi pysyä työelämässä kiinni ja osa-aikatyö lisäisikin heidän hyvinvointiaan ja samalla parantaisi taloudellista tilannetta. Osaamisen ylläpitäminen on myös yhteiskunnallisesti tärkeää.

Perhevapaissa on lisättävä joustoja ja vähennettävä sääntelyä, sillä perheiden tarpeet ovat erilaisia. Työelämän kiristyneet vaatimukset yhdistettynä omaishoitajien ja perheiden haasteisiin muodostavat ajankohtaisen kehittämiskohteen. Muutokset työelämässä ja pätkätöiden lisääntyminen tarkoittavat erilaisia työpäiviä ja vaihtelevaa hoitotarvetta. Kiintiömallit sopivat tähän yhtälöön heikosti.

Ansiotyön sekä omaishoidon ja perheen yhteensovittaminen ovat kannattavaa henkilöstöpolitiikkaa ja ovat hyviä kilpailuvaltteja kilpailtaessa hyvistä työntekijöistä. Se lisää myös sitoutumista työhön, työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia jotka puolestaan nostavat tuottavuutta ja parantavat työn laatua.

Uusimmat kommentit

26.07 | 05:25

Erinomainen kirjoitus Etelä-Suomen Sanomissa (Lahti) tänään 26.7. Oletettavasti joissakin muissakin lehdissä?

22.06 | 19:00

Olipa sinulla hyvä juttu keskiviikon 22.6.22 Aamulehdessä. Tartuit isoon ongelmaan.

26.05 | 07:47

Hei Riitta!Perun tuloni vaaliavustajaksi

24.05 | 11:16

Hyvä Riitta,Kiva, persoonallinen esittely.

Jaa tämä sivu