3. kesä, 2018

Miten olisi omalääkärijärjestelmä tai lääkäri-hoitajapari?

Julkaistu: KDlehden kolumni 5/2018

Nopea ja laadukas perusterveydenhuolto pystyy pitämään erikoissairaanhoidon kulut kurissa. Kansantaloudellisesti olisi järkevintä pohtia mitä toimivia järjestelmiä meiltä ja muualta löytyy. Eikä rikkoa toimivia rakenteita.

Tanskassa omalääkärimalli on luonut pysyviä ja laadukkaita hoitosuhteita. Malli perustuu yksityisinä ammatinharjoittajina toimiviin perhelääkäreihin, eli välistä puuttuvat kermaa kuorivat yksityiset yhtiöt. Omalääkärimallissa sairauden seuranta toimii eikä lääkäreiden aika mene potilastietojen selvittämiseen. Vaihtuvat hoitosuhteet sekä vuokralääkärit lähettävät potilaita erikoissairaanhoitoon vakituisia enemmän. On itsestään selvää, että pysyvä hoitosuhde tulee edullisemmaksi.

Toinen potilaslähtoinen malli on Pirkkalassa hyväksi koettu lääkäri-hoitajatyöpari. Se on lisännyt laatua ja tuonut kustannussäästöjä. Hoitajien ja lääkäreiden yhteistyö on parantunut selvästi työparimalliin siirtymisen jälkeen, työnkuvat selkiytyneet ja eri ammattien osaaminen voidaan hyödyntää tehokkaammin.

Pysyvässä yhteistyössä lääkärin mahdollisuus kouluttaa työpariaan mahdollistuu ja näin hän oppii tuntemaan hoitajan valmiudet ja työn delegoiminen helpottuu. Potilaiden luottamus hoitajiin onkin lisääntynyt. Potilaat ovat tyytyväisiä hoitajien vastaanottoihin, sillä hoitajilla on usein enemmän aikaa ja potilaat kokevat saavansa selkokielisempää päivitystä tilanteestaan.

Hoitajien työstä on tullut haastavampaa mutta samalla myös mielekkäämpää. Huomionarvoista on myös se henkinen tuki, kun voi työparin kanssa purkaa tuntemuksiaan. Omasta sekä parin jaksamisesta kannetaan huolta.

Omahoitaja tuntee potilaat ja tietää kuinka pitkän vastaanottoajan kukin tarvitsee. Näin potilas voi samalla käynnillä hoitaa kaikki asiansa eikä tarvitse varata uutta aikaa.

Pysyvä hoitosuhde motivoi laadukkaaseen hoitoon varmemmin kuin kilpailuttaminen. Tällaista mallia ei edes oppositio keksi vastustaa

Uusimmat kommentit

26.07 | 05:25

Erinomainen kirjoitus Etelä-Suomen Sanomissa (Lahti) tänään 26.7. Oletettavasti joissakin muissakin lehdissä?

22.06 | 19:00

Olipa sinulla hyvä juttu keskiviikon 22.6.22 Aamulehdessä. Tartuit isoon ongelmaan.

26.05 | 07:47

Hei Riitta!Perun tuloni vaaliavustajaksi

24.05 | 11:16

Hyvä Riitta,Kiva, persoonallinen esittely.

Jaa tämä sivu