17. marras, 2016

All on Board? Kaikki mukana?

Julkaistu: Pirkkalainen 16.11.2016

Palvelujen ja tiedonkulun digitalisoituminen uhkaa sulkea osan väestöstä yhteiskunnan ulkopuolelle. Jotta kykenisi osallistumaan omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon, on hallittava riittävä tietotekninen osaaminen.  Järjestelmän on myös mahdollistettava tarvittavat tiedot eri vaihtoehdoista ja niiden seurauksista.

Ikäihmisillä on kuitenkin vaara syrjäytyä, sillä kyky hyödyntää uusia järjestelmiä heikkenee. Teknisten sovellusten pitäisi olla eettisesti kestäviä myös vammaisille ja maahanmuuttajille. Edellyttävätkö järjestelmät sujuvaa kielitaitoa, riittävää kykyä hahmottaa palvelujärjestelmän kokonaisuus, kykyä päivittää tietokoneeseen uusia sovelluksia ja tiedostaa mahdolliset tietoturvauhkat?

Tuotteiden ja palvelujen suunnittelussa on lähdettävä käyttäjän tarpeista. Käyttäjiä ei saa syyttää muutosvastarinnasta, kun ongelma onkin toimimattomissa sovelluksissa. Tutkimusten mukaan ikääntyvät haluavat käyttää teknologiaa, mutta sen pitää olla helppokäyttöisempää. Laite ei saa mennä sekaisin, jos vahingossa painaa väärästä napista.

Teknologian tulisi edistää ja täydentää ikäihmisten kanssakäymistä eikä korvata niitä. Ikäihmiset kaipaavat kontaktia toiseen ihmiseen – kuten me kaikki. Ehkä yksi syy jonottaa pankkiin maksamaan laskunsa onkin kontakti toiseen ihmiseen? Ikävä vaan, että he siitä hyvästä maksavat suuret palvelulisät ja joutuvat tulemaan taksilla, koska muu kyyti ei syrjäseudulta onnistu.

Ohjaako ikääntyvän elämää hän itse omilla valinnoillaan vai yhteiskunnan rakenteet ja järjestelmät? Palvelujen siirtyessä sähköisiksi se jo osaltaan rajaa eri vaihtoehtoja. Pystyvätkö he valitsemaan tarjotuista vaihtoehdoista ja saavatko riittävästi tietoa valintojensa pohjaksi?

Dementoituminen murentaa ikääntyvän toimijuutta ja hänen oikeudellinen toimintakykynsä heikkenee. Hän saattaa sen vuoksi sitoutua oikeustoimiin, joiden merkitystä ei kykene ymmärtämään ja jotka voivat olla hänelle vahingollisia. Dementoitunutta voidaan helposti käyttää hyväksi. Myös järjestelmä itsessään saattaa vaarantaa ikääntyvän oikeuksia, sillä tietojärjestelmät eivät taivu diagnosoimaan henkilön kykyä tehdä valintoja.

Teknologia etenee huimin hyppäyksin ja harvalla meistä on kykyä pysyä perässä.  On lyhytnäköistä ajatella, että ongelma poistuu, kun nykyinen tekniikkaa taitamaton ikäpolvi poistuu keskuudestamme. Samanaikaisesti me kaikki vanhenemme ja toimintakykymme laskee. Näkö heikkenee, hienomotoriikka hidastuu, muisti pätkii ja jo opitutkin taidot alkavat rapautumaan saati että kykenisimme oppimaan uusia teknologioita. Joten aina tulee olemaan sukupolvi, joka ei kykene tekniikan avulla hoitamaan asioitaan ja jää kehityksestä jälkeen.

Miltä kuulostaa yhteiskunta, jossa ikääntyville, vammaisille ja maahanmuuttajille määrätään edunvalvojat, perusteena kyvyttömyys toimia järjestelmässä, joka on luotu tekniikkaa hallitsevien ehdoilla? 

Uusimmat kommentit

26.07 | 05:25

Erinomainen kirjoitus Etelä-Suomen Sanomissa (Lahti) tänään 26.7. Oletettavasti joissakin muissakin lehdissä?

22.06 | 19:00

Olipa sinulla hyvä juttu keskiviikon 22.6.22 Aamulehdessä. Tartuit isoon ongelmaan.

26.05 | 07:47

Hei Riitta!Perun tuloni vaaliavustajaksi

24.05 | 11:16

Hyvä Riitta,Kiva, persoonallinen esittely.

Jaa tämä sivu