3. tammi, 2016

Ilmastosopimus vasta ensimmäinen askel

Vihdoinkin aikaansaatu ilmastosopimus on rohkaiseva askel maapallomme suojelemiseksi. Ilmastonmuutos on kaikille maille yhteinen vihollinen, joten hetkeksi maat unohtivat keskinäiset kiistansa. Kaikki hyvin?

Samanaikaisesti eduskunta päätti kauppojen aukioloaikojen vapauttamisesta. Pieni yksityiskohta, mutta kertoo asenteesta, joka meillä länsimaissa on kuluttamiseen. Kaupan edustajien mukaan aukioloajan pitenemisen kustannukset korvautuvat lisääntyneellä kulutuksella joka on aukioloaikojen vapauttamisen tavoitteenakin.

Kulutuksen lisääntyminen on kaksiteräinen miekka. Se johtaa tuotannon lisääntymiseen joka puolestaan johtaa luonnonvarojen lisääntyneeseen käyttöön sekä itse tuotannosta johtuvien päästöjen lisääntymiseen. Myös kuljetukset lisääntyvät.

Kehittyneet maat luonnollisesti hakevat tuotteilleen kuluttajia myös kehittyvistä maista. Energian ja materiaalin käyttö nelinkertaistuvat siinä vaiheessa, kun kehittyvät maat saavuttavat kehittyneiden maiden elintason. Hiilidioksidipäästöt nelinkertaistuisivat nykyisellä teknologialla. Energiatehokkuudella ja teknologisella kehityksellä voidaan jonkin verran hidastaa päästöjen kasvua, mutta luonnonvaramme ovat rajallisia.

Reippaasti yli 80% ihmisistä asuu maissa, joissa kulutetaan enemmän kuin ekosysteemi pystyy tuottamaan. Maapallon uusiutuvat luonnonvarat on käytetty jo elokuussa loppuun, joten loppuvuodet on syöty tulevien polvien osuutta.

Ylikulutus aiheuttaa monenlaisia ongelmia, kuten maaperän köyhtymistä, metsäalueiden häviämistä ja luonnon monimuotoisuuden pienenemistä. Lisäksi saastuminen on hinta, jonka monet maat, kuten Kiina, on maksanut nopeasta talouskasvusta.

Ilmansaasteiden lisääntymisen vuoksi maapallon kyky tuottaa ruokaa voi olla vuonna 2050 kymmenesosan pienempi. Samanaikaisesti ruuan kysynnän oletetaan kasvavan 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Vaihtoehtoina on joko raju kohtuullistaminen tai pienen väestön riittävä ruuantuotanto ja sen suuremman osan jättäminen oman onnensa nojaan. Tulemme olemaan vakavien eettisten valintojen edessä, jos ikävät ennustukset ilmastopakolaisista toteutuvat.

Väkiluku maapallolla kasvaa arvioiden mukaan 7,2 miljardista yli 9 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Kuinka voimme tarjota riittävät elinolot kaikille, kun maapallon kantokyky on jo nyt koetuksella?

Energiatehokaalla teknologialla ja vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittämisellä pystymme kyllä hidastamaan luonnonvarojen ehtymistä ja ilmastomuutosta, mutta muutoksia on tapahduttava myös tuotanto- ja kulutustavoissa. Emme voi rakentaa tulevaisuuttamme hirttäytymällä jatkuvaan talouskasvuun ja kulutukseen - niin tekevät myös Yhdysvallat, Afrikka, Aasia, Venäjä ja Intia. Onko jatkuva talouskasvu mahdollista niukkojen luonnonvarojen maailmassa? 

Paras lahja läheisillemme voisikin tänä jouluna olla aineettomien hyödykkeiden hankkiminen, kuten konserttiliput, lahjakortti hierontaan tai miten olisi kiireetön yhdessäolo?

Uusimmat kommentit

26.07 | 05:25

Erinomainen kirjoitus Etelä-Suomen Sanomissa (Lahti) tänään 26.7. Oletettavasti joissakin muissakin lehdissä?

22.06 | 19:00

Olipa sinulla hyvä juttu keskiviikon 22.6.22 Aamulehdessä. Tartuit isoon ongelmaan.

26.05 | 07:47

Hei Riitta!Perun tuloni vaaliavustajaksi

24.05 | 11:16

Hyvä Riitta,Kiva, persoonallinen esittely.

Jaa tämä sivu